POP! Animation: Naruto - Kakashi Hatake

POP! Animation: Naruto - Kakashi Hatake

Availability: In Stock
  • Category: action figures
18 JOD
POP! Animation: Naruto - Kakashi Hatake